Algemene voorwaarden en privacybeleid

1. Bemiddelingsvoorwaarden:

 

1.1. Hoedanigheid
Vakantiemalaga.nl bevestigt, in de hoedanigheid van bemiddelaar, reserveringen van vakantiewoningen van Spaanse particuliere verhuurders en sluit namens de verhuurder een huurovereenkomst af.

1.2 Tarieven
De huurtarieven vermeld op de site van Vakantiemalaga.nl zijn inclusief: gas, openhaardhout (bij normaal verbruik), elektra, water, indien aanwezig internet, handdoeken en beddengoed en eindschoonmaak. Bij aanwezigheid van airco/verwarmingsunit(s) dient het elektraverbruik hiervoor soms te worden bijbetaald. Indien dit het geval is, staat het vermeld op de site van het huis.

1.3 Reserveren
Het reserveren van een vakantieverblijf kan via het reserveringsformulier, per e-mail of telefonisch, door opgave van naam van het vakantieverblijf, de data van aankomst en vertrek, naam, adres en telefoonnummer van de huurder en het aantal personen. Na ontvangst van deze gegevens zal vakantiemalaga.nl een bevestigingsbrief toesturen. In de bevestigingsbrief zijn opgenomen: de reservering, huurovereenkomst, factuur, de contactgegevens van de verhuurder en gedetailleerde informatie over de omgeving.

1.4 Aanbetaling
Het percentage van de aanbetaling staat vermeld in de bevestigingsbrief en kan, afhankelijk van het te huren vakantieverblijf variëren van 20 tot 25% van de totale huursom. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van de bevestigingsbrief door vakantiemalaga.nl te zijn ontvangen. Bij een reservering binnen 4 weken voor de aankomst, dient de aanbetaling per omgaande te worden overgemaakt en in ieder geval voor aankomst in het vakantieverblijf door vakantiemalaga.nl te zijn ontvangen. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering/huurovereenkomst definitief en is de huurder aansprakelijk voor de resterende huursom.

1.5 Aansprakelijkheid
Vakantiemalaga.nl treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen de huurder en de verhuurder en kan derhalve alleen aansprakelijkheid aanvaarden voor de bemiddeling. Voor klachten anders dan over de bemiddeling, dient u altijd ter plaatse contact op te nemen met de verhuurder. Wordt de klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan dient u binnen 48 uur vakantiemalaga.nl hiervan in kennis te stellen. Vakantiemalaga.nl zal dan, uitsluitend als bemiddelaar, trachten voor u een bevredigende oplossing te vinden. Alle door ons verstrekte informatie is zo actueel en volledig mogelijk, tussentijdse wijzigingen echter voorbehouden.

1.6 Bijzondere omstandigheden
Indien vakantiemalaga.nl door omstandigheden buiten haar schuld wordt gedwongen een reservering te annuleren, zal aan huurder een ander vakantieverblijf van soortgelijke aard en prijs worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zal vakantiemalaga.nl de huurder de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

2. Huurvoorwaarden:

 

2.1 Betaling
Het resterende deel van de huursom (= totaalbedrag minus aanbetaling: zie punt 1.4) dient aan de verhuurder bij aankomst te worden voldaan. Ook bestaat de mogelijkheid om het resterende deel van de huursom over te maken op de rekening van de verhuurder. Dit bedrag dient dan 8 weken voor de aankomstdag te zijn voldaan. Indien de huurder van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dan zal vakantiemalaga.nl op aanvraag de rekeninggegevens van de verhuurder 2 maanden voor de aankomstdag verstrekken. Voor enkele vakantiewoningen bestaat deze mogelijkheid niet, informeer hiernaar. 

2.2 Annulering
Annuleringen dienen per e-mail of schriftelijk per aangetekende post aan vakantiemalaga.nl te worden bevestigd. De annuleringskosten zijn bij een annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode gelijk aan de aanbetaling van de huursom. Bij een annulering die gemaakt wordt van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient 70 % van de huursom aan vakantiemalaga.nl. te worden vergoed vóór de aanvankelijke aankomstdatum. Bij latere annulering dient de gehele huursom aan vakantiemalaga.nl te worden vergoed vóór de aanvankelijke aankomstdatum. Wij raden u aan, naast uw reisverzekering, een annuleringsverzekering af te sluiten.

2.3 Aankomst en vertrek
De zaterdag geldt in principe als wisseldag. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De aankomsttijd en vertrektijd verschilt per woning en varieert tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Deze tijden staan vermeld in de bevestigingsbrief. Indien u na 21.00 uur aankomt verzoeken wij u de eigenaar of vakantiemalaga.nl 24 uur voor uw aankomst hiervan op de hoogte te stellen.

2.4 Bewoning
De huurder dient het gehuurde schoon en opgeruimd achter te laten en ook de afwas dient te zijn gedaan. Vuilnis dient in de daarvoor bestemde afvalcontainer te zijn gedeponeerd.

2.5 Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan bij vakantieverblijven waarbij dit nadrukkelijk staat vermeld op de site van vakantiemalaga.nl. Voor overige vakantieverblijven kan hiervoor in overleg met vakantiemalaga.nl toestemming worden verleend.

2.6 Bad- en bedlinnen
In alle huizen zijn lakens, slopen, handdoeken, kussens en dekens of dekbedden aanwezig.

2.7 Water, elektriciteit en internet

In periodes van droogte, met name in de zomer, kan het voorkomen dat de toevoer van water voor kortere of langere tijd (per dag) wordt afgesloten. Ook de toevoer van elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens enkele uren stagneren. Indien aanwezig in de woning, kan internet door atmosferische omstandigheden of storingen uitvallen. Vakantiemalaga.nl en de verhuurder zijn hiervoor en voor de gevolgen van klimaatverandering niet aansprakelijk te stellen. Ook hiervoor raden wij u aan een goede reisverzekering af te sluiten.

2.8 Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet direct aan de verhuurder gemeld en vergoed worden. De verhuurder heeft het recht om vóór vertrek de woning te controleren.Voor schaden, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden, die de gasten tijdens het verblijf zouden kunnen overkomen, is vakantiemalaga.nl niet aansprakelijk te stellen.

2.9 Correspondentie
Bij correspondentie wordt u verzocht steeds de naam van uw vakantieverblijf te melden en de aankomst- en vertrekdag.

2.10 Geschillen
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een reservering, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Amsterdam.

Privacybeleid

Klik hier voor ons privacybeleid

Vakantiemalaga.nl
Kerkstraat 303E
1017GZ Amsterdam
tel. 020 – 6165318
KvK-nr. 34262334
info@vakantiemalaga.nl